GREUTSJ

 Waarom
GREUTSJ op waeg (Trots op weg) is onze missie.
              We willen kinderen verrijken door hun leefwereld te vergroten zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Doelen
Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het creëren van toekomstperspectief door 
                het opdoen van succeservaringen. 

Thema's
Ingredienten zijn arbeidmarkt verkennen, pesten, vertrouwen, 

maar ook fietslessen komen aanbod


 Plan van aanpak
De lessen en activiteiten worden o.a. verzorgd door externe partners gebruik makend van ons regionaal netwerk. De expertise van de partners geeft dit aanbod kwaliteit en diepgang. 

**************************************************

Kinderen in de westelijke mijnstreek krijgen bij ons die extra stimulans in hun ontwikkeling die ze kunnen gebruiken, maar ook jong volwassenen die een zinvolle invulling in hun leven nodig hebben zijn welkom.

**************************************************

1 op de 10 kinderen leeft in armoede. We willen bij Greutsj dat ook deze groep kinderen een kans krijgt om mee te doen. Onze activiteiten zijn daarom gratis en hierdoor is de drempel lager om mee te doen.
***************************************************

Wij zijn er ook voor kinderen die zich vaker eenzaam voelen, moeilijk invulling aan hun vrije tijd kunnen geven of contacten leggen, die graag breder ontwikkeld willen zijn en allerlei interesses aan willen boren.

Ons uitgangspunt blijft dat we alle kinderen “GREUTSJ op waeg” willen helpen naar een kansrijke toekomst ongeacht afkomst, capaciteiten en omgevingsfactoren.

Onze missie
Het aanbod is divers om zoveel mogelijk talenten van de deelnemers te ontdekken en uit te breiden. Hierbij gaan we uit van wat deelnemers goed kunnen of waarvoor ze zich interesseren om kennis en vaardigheden op te doen die ze in het dagelijks leven en in de toekomst nodig hebben. 

De activiteiten zijn aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen en hebben hierdoor ook een hoog pedagogisch karakter. Leerlingen ervaren waar zij goed in zijn en op welke gebieden nog persoonlijke groei mogelijk is.  Bij de uitvoering van de activiteiten wordt er gewerkt op basis van een duidelijke organisatiestructuur met deskundige begeleiding, waardoor de kwaliteit op cognitief en pedagogisch vlak gewaarborgd blijft.
Voorbeelden van activiteiten om dit te realiseren zijn o.a. fietslessen, themaworkshops waarin actuele onderwerpen als duurzaamheid, mobiliteit en 21e -eeuwse vaardigheden aan bod komen. 

Gelijke Kansen Alliantie:
KC Sittard en de Talentenschool voorloper van de Rijke Schooldag.

Kindcentrum Sittard en de Talentenschool zijn verkozen tot landelijke voorloper van de Rijke Schooldag van de Gelijke Kansen Alliantie. Greutsj werkt vanaf 1 september 2022 mee met dit prachtig initiatief dat als doel heeft om kansengelijkheid te bevorderen. Een initiatief waar heel veel kinderen baat bij hebben om zich volop te kunnen ontwikkelen.

Rijke Schooldag
Doel van het initiatief voor de Rijke Schooldag is om binnen het programma School en Omgeving de komende drie jaar, samen met de 44 andere landelijke voorlopers, kennis op te bouwen, te delen en onderzoek te doen, om te komen tot een duurzame, structurele opzet van een rijke schooldag voor alle leerlingen die dit nodig hebben. Voor schooljaar 2022-2023 stelt de overheid voor elk voorloperstraject € 586.000, - ter beschikking. Een stevige financiële impuls dus voor onze lokale alliantie met de werktitel “Talentontwikkeling in de Westelijke Mijnstreek”. 


*Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'
“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.”